DSC_4316.JPG

Тенис школа за напреднали деца и индивидуална подготовка

Напреднали деца, желаещи да се занимават професионално с тенис, договарят индивидуално подготовката си. Месечното обучение включва физическа, психическа, техническа и тактическа подготовка, като часовете за съответния период се разпределят по усмотрение на треньора. По тяхно желание, извън планираните занятия, децата с актуална картотека към клуба имат право на неограничено ползване на базата на Клуба, когато е свободна.

За подробна информация, относно цени и график на провеждане, можете да пишете на имейл или се обадете на клубните телефони.

Тенис училище за начинаещи