DSC_4316.JPG

Тенис школа за напреднали деца и индивидуална подготовка

Напреднали деца, желаещи да се занимават професионално с тенис, договарят индивидуално подготовката си. Месечното обучение включва физическа, психическа, техническа и тактическа подготовка, като часовете за съответния период се разпределят по усмотрение на треньора. По тяхно желание, извън планираните занятия, тези деца имат право на неограничено ползване на базата на Клуба, когато е свободна.

За подробна информация, относно цени и график на провеждане, можете да пишете на имейл или се обадете на клубните телефони.