Условията, цените и тренировките в Тенис училище (ТУ) се отнасят само за деца и ученици, които тренират в Тенис клуб Хасково 2015 ЦЕЛОГОДИШНО.

Желаещите да бъдат обучавани в група в ТУ заплащат месечни такси, като размерът им е в зависимост от това колко тренировки посещават за 1 месец.

Предлаганите пакети от тренировки са:

  • Тенис училище за начинаещи в група /при посещение 2 пъти седмично или 8 пъти месечно/
  • Тенис училище за начинаещи в група /при посещение 3 пъти седмично или 12 пъти месечно/
  • Тенис училище за напреднали в група /при посещение 4 пъти седмично или 16 пъти месечно/
  • Тенис училище за напреднали в група /при посещение 5 пъти седмично или 12 пъти месечно/

За подробна информация, относно цени и график на провеждане, можете да пишете на имейл или се обадете на клубните телефони.


Тенис училище за начинаещи

Групи за начинаещи

Тенис училище за напреднали

Групи за напреднали