„Хасково 2015” спечели финансиране от ММС

ТК „Хасково 2015” е сред клубовете, които са били одобрени от Министерството на младежта и спорта по програмата „Спорт за децата в свободното време”- 2019 г. В цялата област са били одобрени само шест клуба. „Хасково 2015” ще получи финансиране от 5100 лева, които ще бъдат използвани за обучение. Чрез тази програма държавата цели да бъдат създадени условия и възможности за практикуване на спорт от подрастващи в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие. Чрез тази програма децата, които не тренират постоянно в даден клуб и не са картотекирани към него, могат да бъдат привлечени към съответния спорт и след приключване на проекта да продължат да тренират. По този начин и клубовете могат да направят селекция от деца, които след време да носят успехи на школата и на страната.

Занятията на кортовете ще се провеждат в периода 01.04 - 30.09.2019 г.

Повече информация може да се намери на официалната интернет страница на ММС, в раздел „Програми”.

Дата: 09.03.2019 г.

/ by